Info

Praktiske oplysninger

Overvejer du at indskrive dit barn på skolen, kan du kontakte skolen på tlf. 9815-7444 , eller skriv en e-mail, så vil du blive indbudt til en samtale med en lærer og til en rundvisning på skolen.

Åbningstider og priser

Kontor

Skolens kontor har daglig telefontid mellem kl. 8.00 og kl. 10.00. Tlf. nr. 9815-7444.

Der vil altid kunne indtales besked på tlf. svarer, hvorefter vi vil ringe tilbage hurtigst muligt.

Besked vedrørende elevers sygdom og fravær kan ligeledes indtales på telefonsvareren, sendes pr. email til kontor@oestskolen.dk  eller via SMS til skolens mobil: 5051-3178.

Skolens kontor vil meget gerne sende ugebreve og andre informationer ud til forældrene via e-mail, så vi opfordrer alle forældre til at sende en mail til skolens kontor på adressen kontor@oestskolen.dk, så vi kan ajourføre adressekartoteket.

Alle forældre bedes huske at meddele adresseændring, nye telefonnumre – både mobil og fastnet, samt arbejds-telefonnummer.

Glemte ting opbevares i ca. 3 måneder, hvorefter det gives videre til velgørenhed. Skriv venligst navn i dit barns tøj.

Skolen

Skolen begynder dagligt kl. 8.20.
Skolens ferier svarer stort set til folkeskolens (se kalender).

Skolepenge per 1. november 2019 er månedligt i 11 mdr.  (juli betalingsfri):

  • Første barn: 1.490 kr. – andet barn:  855 kr.
  • Tredje barn – og efterfølgende børn i skolen på samme tid er gratis.
  • Indmeldelsesgebyr: 1.490 kr. for 1. barn og 855 kr. for 2. barn
  • Udmeldelse: Kan kun ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel, og inden den 1. i måned.

Skolepengene betales månedsvis forud.

Indmeldelse til skolen – Indmeldelsesblanket 

Vedr. indmeldelse : – Kontakt skolen på 9815-7444 eller mail: kontor@oestskolen.dk 

Information til forældre

Klik her for information til forældre

SFO

Der er SFO for børnehaveklasse – 3. klasses elever i tidsrummet 7.00 – 8.00 og 12.30-16.30

Pasning 7.00-16.30 i efterårsferien, vinterferien, 3 dage i påskeferien samt fra 1. august (OBS: Efter nærmere aftale med personalet).

SFO koster månedligt for hvert barn:

  • Daglig pasning 12.30 – 15.00: 575,- kr.
  • Daglig pasning 12.30 – 16.00: 695,- kr.
  • Daglig pasning 12.30 – 16.30: 830,- kr.
Priserne er incl. eftermiddagsmad.

Pasning i ferien koster yderligere 70,- kr./dag (Tilmelding senest 14 dage før den aktuelle ferie)

Indmeldelse SFO – Indmeldelsesblanket

Vedr. indmeldelse til SFO : – Kontakt skolen på 9815-7444 eller mail: kontor@oestskolen.dk 

Adresse

Østskolen, Waldorfskolen i Aalborg
Tornhøjvej 14
9220 Aalborg Øst

Telefonnumre

Skolens kontor: 9815-7444

Skolefritidsordningen: 2444-5497

Kontortid:
Mandag – fredag kl. 8:00 – 14:00
Email: kontor@oestskolen.dk

Skolesundhedsplejerske/skolelæge

Skolesundhedsplejerske
Birgitte Steffensen

Mobil: 25 20 01 62

Mail:  stff-fb@aalborg.dk

I er altid velkomne til at kontakte mig.

rne- og Unge-lægen Vibeke Holsteen er tilknyttet skolen og kan kontaktes gennem mig

Sundhedsområdet for børn og unge i Aalborg kommune tilbyder skolebørn:

http://www.aalborgkommune.dk/Borger/sundhed-og-forebyggelse/boern-og-unge/Sundhedspleje/Skoleboern/Sider/Skoleboern.aspx

Med venlig hilsen

Jette

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates, Wicked Eugene and Registry Booster Review
Experience by: XAR