Erhvervsvejledning

Om uddannelsesvejledning og elevernes overgang til ungdomsuddannelse.
Skolen har et tæt samarbejde med UU-aalborg, som forestår forløb i 6. – 10. klasse, der omhandler forberedelse og overgang til ungdomsuddannelse, personlig vejledning i forhold til den enkelte elev og planlægning og supervision i forhold til praktik – og brobygningsforløb for elever på 9. og 10. klassetrin.   UU-vejlederen tilbyder deltagelse i forældremøder og på lærermøder.
Skolen uddeler relevant materiale til eleverne vedrørende valg af ungdomsuddannelse og tilbyder eleverne besøg på uddannelsesmesser mv. Der arrangeres virksomhedsbesøg og anden oplysning i forhold til uddannelses- og erhvervslivet.
Ved afgangselevers overgang til ungdomsuddannelse bistår UU-vejlederen eleverne i forløbet med uddannelsesplanlægning og optagelse på de ønskede uddannelsessteder. UU-vejleder og skolens UU-ansvarlige samarbejder med eleverne og deres forældre i hele processen.
UU- vejlederen og skolelederen planlægger alle forløb for et skoleår ad gangen. Alle datoer og forløb forsøges planlagt, så de figurerer på skolens årskalender, der udkommer ved skoleårets begyndelse.

Skolens UU-vejleder er

Katrine J. Hasager
Tlf. 99 31 45 24  Mobil: 25 20 45 24

Henrik Hedvard Lemmiche

Tlf. 9931 45 54  Mobil: 25 20 45 54

 

Skolens UU-ansvarlige er

Vita Jessen 98 15 74 44
Lone Yde Jensen 98 15 74 44

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates, Wicked Eugene and Registry Booster Review
Experience by: XAR