Forældrekredsens tilsyn

Forældrekredsen fører tilsyn med:
Skolens almindelige virksomhed.
Om skolen giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Om skolen giver sprogstimulering, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Udførelse af forældrekredsens tilsyn:
Deltagelse på forældremøder og i forældrekonsultationer — samtaler med leder og lærere.
Deltagelse i fester og andre aktiviteter på skolen – herunder også arbejdsdage.
Deltagelse i stormøde, generalforsamling osv.
Gennem de underretninger om skolens syn på barnets udbytte af undervisningen, som skolen regelmæssigt skal give forældrene.
Besøge skolens hjemmeside, der bl.a. indeholder:
Skolens formål og værdigrundlag.
Tilsynserklæringer.
Karakterer.
Slutmål og delmål.
Resultater for evalueringer af undervisningen samt opfølgningsplaner for evalueringerne.

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates, Wicked Eugene and Registry Booster Review
Experience by: XAR