Om Rudolf Steiner

Rudolf Steiner (1861 – 1925) var filosof og videnskabsmand, født i Kraljevec ved den Østrig-Ungarske grænse som søn af en jernbanefunktionær ved den østrigske sydbane.

Den første Waldorfskole (Steinerskole) blev grundlagt i 1919 i Stuttgart i Tyskland, oprindeligt som en skole for børn af arbejdere og funktionærer ved Waldorf-Astoria Cigaretfabrikken.

Sammen med lærerne ved denne skole udviklede Rudolf Steiner mange af de undervisningsmetoder og -principper, som siden er videreført og videreudviklet på Waldorfskoler over hele verden.

I dag findes der Waldorfskoler (Steinerskoler) i alle verdensdele – ca. 1000 i alt, med over 170.000 elever. 17 af skolerne findes i Danmark.

I hans filosofiske skrifter er især spørgsmålet om menneskets frihed og det enkelte menneskes udviklingsmuligheder grundigt behandlet, hvilket kan ses som et væsentligt fundament for Waldorfskolernes virksomhed.

Rudolf Steiner fremlagde gennem flere tusinde foredrag et omfattende helhedssyn på mennesket, naturen og kosmos – et helhedssyn, som benævnes Antroposofi (græsk: kundskab (el. visdom) om mennesket).

Eleverne undervises ikke i antroposofi, men de pædagogiske metoder finder inspiration heri.

Rudolf Steiner har givet impulser til videreudvikling af mange vigtige områder, f. eks. kunst, arkitektur, biodynamisk landbrug, medicin, samfundsliv, pædagogik og helsepædagogik (pædagogik for udviklingshæmmede). Desuden har han udviklet eurytmien, som er en bevægelseskunst.

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates, Wicked Eugene and Registry Booster Review
Experience by: XAR