Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem personer, heraf 3 forældrevalgte. Bestyrelsen har det økonomiske og administrative ansvar, og ansvaret for at skolen drives økonomisk forsvarligt.
Bestyrelsen mødes ca. en gang om måneden.

Om bestyrelsens arbejde

Skolens bestyrelse tager sig af spørgsmål som økonomi, ansættelse/afskedigelse i samarbejde med lærerkollegiet, organisering af forældrearbejde, P.R. m.m.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Suppleanterne deltager løbende i bestyrelsesarbejdet.   3 medlemmer og suppleanterne vælges af og blandt forældrene på skolens årlige generalforsamling i april måned. Valgperioden er 2 år for bestyrelsesmedlemmer og 1 år for suppleanter. De 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer er udpeget af henholdsvis Kulturforeningen (skoleforeningen) og Antroposofisk Selskab. Skolens vedtægter udleveres gerne ved henvendelse til kontoret.

Ved bestyrelsesmøder deltager skolelederen, samt eventuelt en repræsentant fra lærerkollegiet.

Bestyrelsen og lærerkollegiet har et udstrakt samarbejde om en lang række spørgsmål. Bestyrelsen og kollegiet har jævnligt møder sammen.

Samarbejdet bygger på tillid og gensidig information. Mange af arbejdsopgaverne i kollegiet og bestyrelsen løses af udvalg, arbejdsgrupper eller mandatgrupper.

Bestyrelsesmedlemmer

  • Fillip Nielss Stehr-Rasmussen, formand
  • René Aagaard, næstformand
  • Henrik Beske, sekretær
  • Aleksia Bertelsen
  • Malfríður Þorleifsdóttir
  • Henvendelse til skolens bestyrelse kan ske via skolens kontor                                  (tlf. nr. 9815-7444 eller mail: kontor@oestskolen.dk )
Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates, Wicked Eugene and Registry Booster Review
Experience by: XAR